Η Ομάδα

Ελένη Γιαννάκη

Χειρουργός οδοντίατρος με ειδίκευση στην αισθητική οδοντιατρική. Απόφοιτος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ). Επιστημονική υπεύθυνος του ιατρείου Υπηρεσίες γενικής και αισθητικής οδοντιατρικής

Γεώργιος Ζαχαριάδης

Χειρουργός Οδοντίατρος με ειδίκευση στην προσθετική. Απόφοιτος Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ). Εξωτερικός συνεργάτης για εξειδικευμένες υπηρεσίες προσθετικής σε σύνθετα περιστατικά.